Contact

Leef! bestuur

 

 

 

 

 

Stichting en bestuur

De Stichting Leef! Arnhem en omstreken is actief in Arnhem-Noordwest, Oosterbeek en Wolfheze. Wij zijn niet gebonden aan een kerkgenootschap. Leef! maakt deel uit van netwerken waarin kerken elkaar ontmoeten en samenwerken.

Het bestuur:

  • Jan-Martin Berghuis (Arnhem), voorzitter en contact –  06-37335484, janmartinatleef-arnhemdotnl  (janmartinatleef-arnhemdotnl)  
  • Wim Bos (Arnhem), penningmeester –  06-10076002, wimatleef-arnhemdotnl  (wimatleef-arnhemdotnl)  
  • Annemiek Nijeboer (Wolfheze), secretaris – 026-4822904, annemiekatleef-arnhemdotnl  (annemiekatleef-arnhemdotnl)  
  • Mirjam de Stigter (Oosterbeek) – 085- 8778504, mirjamatleef-arnhemdotnl  (mirjamatleef-arnhemdotnl)  

 

ANBI status en financiële ondersteuning

Leef! is afhankelijk van vrijwillige bijdragen van mensen die dit werk in de wijk een warm hart toe dragen. Uw giften zijn van harte welkom:

NL94 RABO 0159 5399 86 t.n.v. Stichting Leef! Arnhem en omstreken

De Stichting heeft vanaf 27 juni 2014 de ANBI-status. Giften aan Leef! zijn fiscaal aftrekbaar. Voor een actueel inzicht in de cijfers & voornemens van Leef!, hierbij een link naar onze begroting 2015-2016 en het beleidsplan 2015-2016.

Leef! jaarplan 2015-2016

Begroting Leef! 2015-16 Publiceren

 

 

 

Website en hosting: Evidence 2.0